HİZMETLERİMİZ

Yönetici Seçme ve Yerleştirme

Orta ve üst düzey yöneticilerin başarılı bir şekilde işe yerleştirilmesi konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübemiz vardır. Bütün projelerimiz önden ödemeli (retained) şekilde yürütülmektedir.

Çalıştığımız her işe alım projesinde, proaktif bir yaklaşımla, sistematik ve bütünüyle yeni bir araştırma yapmaktayız.

Bugüne kadar, danışmanlık deneyimimizi, araştırma gücümüzü ve adaylarla iletişim becerilerimizi yoğun bir şekilde kullandığımız, zor ve hassas projelerin üstesinden başarıyla geldik. Gerek bu tür projelerde, gerek adaylarla iletişimde ve gerekse danışmanlık konusunda çok deneyimliyiz. Engin tecrübelerimize dayanarak, pozisyon ihtiyacıyla ilgili olarak ya da profilin belirlenmesi aşamasında müşterilerimize önemli tavsiyelerde bulunmaktayız.

Üst düzey hizmet sunma ve iyi kişiler bulma konusunda itibarımız yüksektir.

Bugüne kadar, CEO, Genel Müdür, Direktör ve Müdür seviyesindeki pozisyonları başarıyla tamamladık.

Enerji, Finansal Hizmetler, Hızlı Tüketim, Sağlık, Üretim, Gayrimenkul, Perakende ve İleri Teknoloji sektörleri gibi çok çeşitli sektörlerde çalışmaktayız.

Büyük, uluslararası firmalarla çalıştığımız gibi, önde gelen Türk firmaları ve pazara yeni giren, yenilikçi daha küçük firmalarla da çalışmaktayız.

Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki çeşitli pozisyonlar için, dünya çapında sürdürdüğümüz araştırmalar ile en doğru kişileri bulduk.

En iyi uygulama yaklaşımı, OneWorld'ün işe alım sürecinin merkezinde yer alır.

Müşterilerimize son derece şeffaf ve açığız. Onlarla yakın çalışmanın, bizi daha iyi, hızlı ve etkin bir şekilde sonuca ulaştırdığını görüyoruz. Müşterilerimize araştırma süreci ile ilgili olarak sık sık geri bildirim vermekteyiz.

Üst Düzey Yönetici Araştırma Prensipleri

Müşteri odaklı bir şirketi olup, müşterilerimizin beklenti ve taleplerini karşılamakla birlikte aday yöneticilerimizin menfaatlerine de son derece önem vermekteyiz.

 

 • Yöneticileri, gerçekten inandığımız kurumlara yönlendiririz.
 • Yöneticilere, onların uzun dönem kariyerleri için uygun adım olduğuna inandığımız pozisyonları öneririz.
 • Yöneticileri, müşterimizle mülakat sürecine, sadece söz konusu işi alma konusunda gerçekten kuvvetli bir olasılık varsa dahil ederiz.
 • Yöneticinin bilgileri, hiçbir şekilde kendisinin onayı olmadan bir müşteriyle paylaşılmaz.
 • Konuştuğumuz yöneticilerin gizliliğini korur ve gizli bilgileri son derece hassas bir şekilde değerlendiririz.
 • Yöneticilere mümkün olduğunca hızlı geri bildirim veririz ve her zaman, sonuç her ne olursa olsun, faydalı olacak geri bildirimi veririz.

 

Danışmanlarımız ve araştırma uzmanlarımız, profesyonel standartlarla ilgili olarak, uzun yıllarca edinmiş oldukları tecrübe doğrultusunda itibar kazanmışlardır. Bu itibar, onların güvenilir danışmanlar olarak görülmesini sağlamıştır. Bu durum, herkese güvenmeyen, tecrübeli yöneticilere ulaşmalarını mümkün kılmıştır ve kılmaktadır.
Üst düzey yönetici adaylarımızdan almış olduğumuz pozitif geribildirim de bunun bir göstergesidir.

OneWorld Consulting, 34 ülkede 52 ofisiyle dünyanın en iyi ilk 10 yönetici araştırma organizasyonlarından biri olan IIC Partners'ın Türkiye’deki üye firmasıdır. IIC Partners, OneWorld’ün lokal tecrübesine ek olarak, global erişim ve en iyi uygulamaların paylaşımı ile birlikte, uluslararası araştırma çözümleri sunmaktadır.

One World Danışmanlık firması olarak, önde gelen ulusal ve uluslararası firmalardaki, başarılı üst düzey yöneticilere koçluk hizmeti sunmaktayız. Şirketler, liderlerinin, güçlü özelliklerini daha da geliştirmeleri, zayif yönlerini minimize etmeleri ve onlara, bugunun hızla değişen iş dünyasında başarı için çok önemli olan yeni ve farklı çalışma alışkanlıkları kazanmaları konusunda yardımcı olmak için koçlarla çalışmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde şirketler, yönetici koçluğunu oldukça faydalı bulmaktadır ve şirketler biliyorlar ki, en iyi ve en yüksek performans gösteren yöneticileri, "koçluk"tan en fazla fayda sağlayan çalışanlarıdır.

Koçluk nedir?

Yönetici koçluğu bir koç ve yönetici arasındaki, konuları belirledikleri, çözümleri inşa ettikleri bir dizi diyalogdan oluşmaktadır. Konusunda tecrubeli olan koç, yöneticinin kişisel gelişimi ve öğrenme sürecine katkıda bulunacak olan görüşmeyi yürütür. Bir yandan da, hem koç hem de yönetici, yönetici dünyasının değişmez gerçeği olan değişimle mücadele ederler. Farkındalığı artırmak, hedefleri belirlemek, bir hareket planı tasarlamak ve bu plani uygulamak, yönetici koçluğu programı süresince sıklıkla üzerinde durulan konulardır. Bunun yanısıra, yöneticinin karşılaşmış olduğu zorlayıcı sorunların da üzerinden geçilir.

Koçluk, yöneticinin ajandayı belirlediği ve sürece hakim olduğu, eğitim ve danışmanlıktan çok farklı bir süreçtir. Koçun görevi, yöneticileri, kendi çözümlerini bulmaları ve onları uygulamaları için, desteklemek ve zorlamaktır. Koçlarmız, müşterilerine değer katabilmek için, iş deneyimlerini, empati, dinleme ve soru sorma yeteneklerini kullanırlar. Gizlilik prensipleri dahilinde, genellikle 6-12 ay gibi bir sürede tamamlanan bu süreç yöneticiler için çok faydalı bir süreç olmaktadır.

Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMCC)'nin bir üyesi olarak bu konseyin etik kodlarına uymaktayız.
EMCC ve ICF'in Koçluk ve Mentorluk ile ilgili Ortak Uygulama Kuralları'nı kabul ediyor, ve bu Uygulama Kuralları'nı destekliyor ve uygulayıcısı olacağımızı taahüt ediyoruz.

Yönetici koçluğu alanında dünya çapında yüksek kalitede hizmet veren SineMuris üyeliğimiz sayesinde etkili uluslararası koçluk çözümleri sağlamaktayız.

Koçluk Çeşitleri

Farklı durumlar için yöneticilere koçluk hizmeti sunmaktayız. Genel yönetici koçluğunun yanısıra deneyimlerimize ve müşterilerimizin taleplerine/ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış koçluk hizmetleri de sunmaktayız.

CEO Koçluğu Organizasyonun tepe yöneticisi için uygulanmaktadır. Genelde bu kişiler yalnızlaştırılmıştır ve koç bu kişiler için pek çok farklı konuyu gizlilik içerisinde paylaşabilecekleri, güvenilir ve değerli bir ses yansıtıcı olabilir. Pek çok CEO koçlarımızla sınırlanmamış bir program dahilinde çalışmaktadır, önemli ve değer katacağına inandıkları bir konu olduğunda koçlarıyla buluşabilmektedir.

Onboarding Koçluğu Yeni bir göreve atanan yöneticiler için uygulanmaktadır. Yeni görevlerine atanmadan önce ve atandıktan sonraki ilk haftalarda ve ilk aylarda yöneticilerle çalışmak, onların çalıştıkları şirkete daha hızlı bir şekilde değer katmalarını ve yeni yönetici alımlarında karşılaşılan bazı risklerin minimize edilmesini sağlar.

Kültürlerarası Koçluk Yeni ve farklı bir kültür içinde çalışmaya başlayan ya da farklı kültürlerden gelen kişilerin oluşturduğu ekipleri yöneten yöneticiler için uygulanmaktadır.

Müzakereler için Koçluk Bu program kazan-kazan görüşmeler için güncel yaklaşımlara odaklanan bir programdır.

Kariyer Koçluğu Bu program kariyerlerini yönetmek ve yönlendirmek isteyen yöneticiler için tasarlanmıştır.

Yönetici koçluğu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle temasa geçebilirsiniz.


Mentorluk programlarında, deneyimli yöneticiler, organizasyonun farklı departmanlarındaki daha az deneyimli yöneticilerle, onların kendilerine, başkalarına ve kendi dışlarındaki dünyaya farkındalıklarını yükseltmelerine yardımcı olmak için çalışır. Aynı zamanda kariyerleri ilerledikçe nasıl doğru karar alabilecekleri konusunda yine bu daha az deneyimli yöneticilere yardımcı olurlar. Mentorluk becerileri, koçluk becerilerine çok benzer ancak içerik farklıdır.

Araştırmalar göstermektedir ki, mentorluk programları menteeler'e, mentorlar'a ve söz konusu organizasyonlara büyük ölçüde değer katar. Programa dahil olan tüm şahıslar öğrenme sürecine dahil olur, yeteneklerini geliştirir ve katılımcıların kendilerini, başkalarını ve şirketlerini kavrayışları gelişir. Menteeler'in şirkette kalma ve orada başarılı olma olasılığı artar.

Mentorluk programlarının tasarımı ve desteklenmesi konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız. Bu süreç; programın tasarımını, şirkete uygun hale getirilmesini, menteeler ve mentorlar için workshop'ların uygulanmasını ve bu programda yeralan kişiler için sürekli bir desteğin sağlanmasını içermektedir. Ayrıca bu sürecin parçası olabilecek materyalleri de sağlamaktayız.

One World Danışmanlık olarak, Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMCC)'nin bir üyesi olarak bu konseyin etik kodlarına uymaktayız.

EMCC ve ICF'in Koçluk ve Mentorluk ile ilgili Ortak Uygulama Kuralları'nı kabul ediyor, ve bu Uygulama Kuralları'nı destekliyor ve uygulayıcısı olacağımızı taahüt ediyoruz.

OneWorld Consulting olarak Coaching and Mentoring International organizasyonunun bir üyesiyiz ve mentorluk programlarının dizaynı, araştırması ve bunun gibi birçok alanda çalışmaları olan ve bu alanın önde gelen uluslararası fikir liderlerinden biri olan David Clutterbuck ile işbirliği içerisinde çalışmaktayız.

Günümüzde iş dünyası daha karmaşık, global ve hızlı olduğu için hiçbir yönetici, bir organizasyonu yönetebilmek için gerekli olan tüm yetkinliklere sahip olamaz. Liderlik takımlarının rolü, her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Şirketlerin, üst düzey takımlarının kalitesi ve bu takımların birlikte çalışma yeteneği, şirketin başarısında kritik faktör oluşturmaktadır.

Verimliliklerini artırmak için üst düzey liderlik takımlarıyla çalışmaktayız. Genellikle CEO ile çalışırız ve onlara aşağıdaki soruları yöneltiriz:

 • Şu andaki liderleriniz gerçek bir ekip mi, yoksa sadece bir grup mu?
 • Bir liderlik takımına ihtiyacınız var mı? Eğer öyleyse, neden?
 • Ne tür bir takıma/takımlara ihtiyacınız var ve bu takımın/takımların amacı ne olmalı?
 • Üst düzey yönetici takımınızda kimler olmalı ve bu takım nasıl çalışmalı?

Bu takımları hem destekler hem de zorlarız ki böylece, birlikte çalışmak için, asıl amaçlarını, hedeflerini ve kurallarını tespit edebilsinler.

Ayrıca takım toplantılarını "facilitate" ediyoruz ve verimli toplantı planlama ve organize etme gibi konularda önerilerde bulunuyoruz.

Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Dünya çapında deneyimi olan yöneticiler, danışmanlar ve koçlar olarak, insan kaynakları ile ilgili çok çeşitli konularda tavsiyemize başvurulur. Büyük çapta paket çözümler sunmak yerine, yetenek ve deneyimlerimizi kullanarak, şirkete özel çözümler üretiriz. Eğer talep ettikleriniz karşısında size etkili çözümler sunamayacağımıza inanırsak, o zaman size başka kaynakları öneririz. İnsan Kaynakları hizmetimiz tamamiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla şekillenir. Aşağıda belirtmiş olduğumuz hizmetler, bu kapsama giren hizmetlerimizden bazılarıdır:

 • Yönetim Değerlendirme ve Organizasyonel İhtiyaç Değerlemesi
 • Birleşme, satınalma gibi, bir değişim sürecinden geçen şirketlerle, onları insan kaynakları bakış açısıyla değerlendirmek için çalışırız. Şirketin organizasyonel yapısının nasıl değiştirileceği ve verimliliğinin nasıl arttırılacağı ile ilgili önerilerde bulunuruz. Spesifik bir değerlendirme ya da psikometrik araç kullanmıyoruz ancak duruma bağlı olarak farklı araçların kullanmı ile ilgili deneyimimiz vardır.

 • Değerlendirme Merkezi Tasarımı
 • Şirkete özel değerlendirme ve gelişim merkezleri tasarlamakta ve bunların uygulanması sürecini desteklemekteyiz.

 • Ücret Araştırması
 • Yönetici araştırma deneyimimiz, bizi, aynı zamanda yönetici ücretleri konusunda da uzman yapmaktadır. Büyük çapta ücret araştırması paketleri satmamaktayız ancak şirketlere, çalışanları çekmek ve şirkette tutabilmeleri için, ücret skalalarını nasıl yapılandıracakları konusunda önerilerde bulunmaktayız.

 • Toplantı "Facilitation"
 • Takım kurma programları sunmamaktayız ancak müşterilerimizin daha verimli toplantılar ve workshop'lar yapabilmelerine yardımcı olmak için uzman facilitator olarak çalışmaktayız. Bu durum, genellikle, takım liderinin, olabileceğinden daha aktif bir katılımcı olmasına yardımcı olur.

İş yaşamında uygulamalı olarak tecrübemiz olup, Asya Pasifik, Avrupa ve ABD'de farklı ekiplerin yönetiminden sorumlu olduk. Ayrıca dünyaca ünlü araştırmacıların ve teorisyenlerin verilerini kullanmaktayız. Kültürlerarası hizmetimiz aşağıda belirtilenleri içermektedir:

 • Kültürlerarası Brifing ve Koçluk
 • Yeni bir kültürde çalışacak, gelen ya da giden yöneticilere bu hizmeti sunmaktayız. Yapılacakların ve yapılmayacakların bir listesini sunmaktan öte kendi kültürel tercihlerinin farkına varmalarını sağlamak için tek tek her yönetici ile çalışırız. Farklı kültürel yapılara bakarız ve yeni kültürde nasıl daha verimli olacağı üstüne yöneticiyle bir hareket planı hazırlarız. Genellikle yöneticiye süreci takip etmemizi sağlayan bir koçluk programı sunarız.

 • Çeşitli Ekipler
 • Her geçen gün daha fazla yönetici, farklı kültürlerden gelen kişilerin oluşturduğu ekipleri yönetiyor. Bu ekipler belki aynı lokasyondalar ya da belki dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden ayrı yerdeki ekipler. Bu takımların liderleriyle ve bu takımlarla, dahil oldukları konulara farkındalıklarını artırmak ve çeşitliliği bir güç haline çevirmek için çalışırız.

Bazen bir yöneticinin işinden ayrılması gerekebilir. Pek çok şirket, bu geçiş sürecinde, yöneticilerini desteklemek ister. One World Danışmanlık olarak, biz, bu ihtiyaç doğrultusunda, bireysel, kişiye özel outplacement hizmeti sunmaktayız.

Yöneticilerin şirketlerinden ayrılma süreci devam ederken ve bu yöneticiler, kariyerlerinde atacakları yeni adima karar verirken, biz koçluk yaklaşımı uygulayarak bu hizmeti onlara sunarız.

Bu süreç deneyimli bir danışman eşliğinde düzenli toplantılardan oluşmaktadır. Bu danışman yöneticinin kariyer bilgilerinin üzerinden geçer ve onların, kariyerlerini en etkin şekilde nasıl ilerleteceklerine karar vermeleri için çalışır.

Programın içeriği, her zaman bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenir ancak genellikle aşağıda belirtilenler sürece dahil edilir:

 • Kişinin kişisel değerleri ve hedefleri doğrultusunda farklı kariyer seçeneklerinin üzerinden geçilmesi
 • CV hazırlama konusunda yardımcı olma
 • Ne tür pozisyonlara başvurulacağı ve bu sürecin nasıl yönetileceği
 • İşe alım şirketleri ve headhunting firmaları ile nasıl çalışılacağına dair tavsiyelerde bulunma
 • Profilini yükseltme ve "network" geliştirme konusunda öneriler
 • Mülakata hazırlık ve mülakat pratiği
 • Yeni şirkete geçme durumunda, buradaki pozisyona hazırlık

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: OneWorldConsulting Outplacement Service.pdf